Klimatverktyg, leksaksbibliotek & miljöutställningar

Många år av samarbete med forskare, startups, myndigheter, företag och andra organisationer har gett bred erfarenhet av att bygga smarta webbplatser och webbappar. På den här sidan kan du se några exempel.

Ta kontakt om ni vill ha hjälp med er webb.

Klimatmärkt Resa

Klimatmärkt Resa hjälper resebranschen kommunicera klimatpåverkan från resor och uppmuntra resenärer till hållbara beslut.

Webbutveckling, design & drift

TRAVEL CO₂

Travel CO₂ är en informationsplattform för klimatdata och utsläppsvisualiseringar för resor med ett API och klimatkalylatorer för att jämföra färdsätt.

Webbutveckling, design & drift

KLIMATSMART SEMESTER

Klimatsmart Semester är ett initiativ med syfte att bidra till en mer hållbar turism genom att tillhandahålla en digital plattform med verktyg och kunskapsinnehåll om turismens klimatpåverkan.

Webbutveckling, design & förvaltning

HÖGSBO LEKSAKSBIBLIOTEK

Låna leksaker i stället för att köpa. På Högsbo Leksaksbibliotek finns roliga spel, pussel, klossar, tåg, lego, utklädningskläder och andra saker som barn och vuxna kan ha glädje av tillsammans.

Webbutveckling & design

Högsbo Leksaksbibliotek

TÅGCYKELTOURING

TågcykelTouring drivs av entusiaster som vill informera och inspirera för att få fler att upptäcka resande med kombinationen tåg & cykel.

Webbutveckling & design

INTILL ARKITEKTUR

INTILL Arkitektur skapar vacker vardagsarkitektur med smarta tillbyggnader & renoveringar.

Webbutveckling, design & drift

SVALNA

Svalna är ett forskningsbaserat greentech-bolag med bas i Göteborg och uppdragsgivare över hela Sverige. Svalna tillhandahåller lösningar som hjälper människor, företag och organisationer att mäta och minska sina utsläpp.

Webbutveckling

FLIGHT EMISSION MAP

A quick and intuitive way to calculate greenhouse gas emissions caused by air travel.

Re-design

KLIMATVISIONEN

Klimatvisionen är ett webbverktyg som kan användas för att utforska vilka samhällsåtgärder som krävs för att nå uppsatta klimatmål. En beta-version av verktyget visas på utställningen Human Nature på Etnografiska museet i Stockholm.

Webbutveckling, design

KVINT

KVINT är en helhetsleverantör för landskapsarkitektur och mark/VA-projektering med bas i Karlstad.

Webbutveckling & design

Vill du veta mer?

Ta kontakt